Cineplexx Tirana East Gate(TEG)

Filmat & Biletat
Tirana East Gate (TEG)
1001 Tirana
+355 44 500 240 e hënë - e premte, ora 14:30 - 20:30.
Arka:
Biletaria hapet 30 minuta para fillimit të çdo filmi,
Teknologjia:
Digital 2D   Digital 3D   4K
Merr me qira këtë kinema.

Harta

Transport Publik

08:00 deri në 22:00 Urban i Teg-ut

Info Salla

Salla 1 - Birra Peja

Vënde totale : 314
Vënde VIP : 30
Love seats : 13
Vënde për karrocë: 4
Rreshta : 15
Ekrani : 15 m x 6 m

Salla 2

Vënde totale : 86
Vënde VIP : 10
Vënde për karrocë: 1
Love seats : 6
Rreshta : 7
Ekrani : 7.2 m x 3 m

Salla 3 - Coca Cola

Vënde totale : 127
Vënde VIP : 14
Vënde për karrocë: 2
Love seats : 9
Rreshta : 7
Ekrani : 8.6 m x 3.6 m

Salla 4

Vënde totale : 86
Vënde VIP : 10
Vënde për karrocë: 1
Love seats : 6
Rreshta : 7
Ekrani : 8.4 m x 3.5 m

Salla 5

Vënde totale : 79
Vënde VIP : 8
Vënde për karrocë: 1
Love seats : 6
Rreshta : 7
Ekrani : 7.9 m x 3.3 m

Salla 6

Vënde totale : 115
Vënde VIP : 8
Vënde për karrocë: 1
Rreshta : 10
Ekrani : 7.9 m x 3.3 m

Salla 7

Vënde totale : 112
Vënde VIP : 10
Vënde për karrocë: 1
Love seats : 6
Rreshta : 9
Ekrani : 8.4 m x 3.5 m

Çmimi

Lista e Çmimeve

Lekë

Dita e Kinemasë (E hënë)

Teknologjia 2D

420 LEKË

nga e Marta në të Enjte

Teknologjia 2D

550 LEKË

e Premte deri të dielë + ditë pushimi

Teknologjia 2D

600 LEKË

Studentët

Teknologjia 2D

450 LEKË

Grupet

Teknologjia 2D (të paktën 20 persona)

400 LEKË

Persona Invalid

Teknologjia 2D

300 LEKË

B2B

Teknologjia 2D

400 LEKË

Fëmijët e anëtarësuar në Klubin Familjar të Filmit

Teknologjia 2D

400 LEKË

Paketa speciale e familjes (për 3 bileta) - Teknologjia 2D

E vlefshme vetëm për mbajtësit e kartës së Klubit Familjar të Filmit

1050 LEKË

PAKETA SPECIALE E FAMILJES (PËR 4 BILETA) - Teknologjia 2D

E vlefshme vetëm për mbajtësit e kartës së Klubit Familjar të Filmit

1400 LEKË

Dita e kinemasë (të hënën)

Teknologjia 3D

570 LEKË

e Martë deri të Enjte

Teknologjia 3D

700 LEK

e Premte deri në të Dielë

Teknologjia 3D

750 LEKË

Studentët

Teknologjia 3D

600 LEKË

Grupet

Teknologjia 3D (të paktën 20 persona)

550 LEKË

Persona Invalid

Teknologjia 3D

400 LEKË

B2B

Teknologjia 3D

550 LEKË

Fëmijët e anëtarësuar në klubin familjar të filmit

Teknologjia 3D

550 LEKË

Paketa speciale e familjes (për 3 bileta) - Teknologjia 3D

E vlefshme vetëm për mbajtësit e kartës së Klubit Familjar të Filmit

1500 LEKË

PAKETA SPECIALE E FAMILJES (PËR 4 BILETA) - Teknologjia 3D

E vlefshme vetëm për mbajtësit e kartës së Klubit Familjar të Filmit

2000 LEKË

Vendet VIP

+200 LEKË

për filmat mbi 120 minuta

+ 30 LEKË

për filmat mbi 140 minuta

+ 70 LEKË

Opera

1400 LEKË

Balet

1200 LEKË

Cineplexx Bonus Card Red (me vlerË) E martË - E enjte

Teknologjia 2D

450 LEKË

Cineplexx Bonus Card Red (me vlerë) E premte - e dielë + ditë pushimi

Teknologjia 2D

500 LEKË

CINEPLEXX BONUS CARD BLACK (ME VLERË) E MARTË - E ENJTE

Teknologjia 3D

600 LEKË

Cineplexx Bonus Card Black (me vlerË) E premte - e dielË + ditË pushimi

Teknologjia 3D

650 LEKË

KINEMAJA KA TË DREJTËN E NDRYSHIMIT TË ÇMIMEVE PËR EVENTE SPECIALE.

Metodat e Pagesës

Kesh

KeshMe kartë krediti

<br><br>Me kartë krediti

Përfitimet Cineplexx

klubi familjar i filmit cineplexx

Zbritje Klubi

klubi familjar i filmit cineplexx

Kateringu

Kolonat

Kolonat

Telefon :+355 4 225 51 27
Fast Food

Ottoman's

Ottoman's

Ushqim Oriental

Everest

Everest

Fast Food

mamma lucia

mamma lucia

Ushqim Mesdhetar