Festoni ditëlindjen tuaj në kinema!

Ditëlindja në kinema !


Paketa e ditëlindjes përfshin :

  • Bileta dhe kokoshka (S) falas për fëmijën që ka ditëlindjen.
  • Bileta vetëm për 350 në 2D dhe 500 L në 3D për secilin nga miqtë tuaj.
  • Kokoshka (S) falas për të gjithë miqtë tuaj.
  • Ftesa falas për të gjithë miqtë tuaj.(Merren pranë kinemasë sonë)

Për filmat me metrazh të zgjatur apo 3D duhet bërë një pagesë shtesë.


Kjo ofertë është e vlefshme për të gjithë anëtarët e Klubit Familjar të Filmit 7 ditë përpara dhe 7 ditë pas ditëlindjes së fëmijës.Numri minimal është pesë persona.

Aplikimi: Kërkesa për rezervimin e biletave të kinemasë duhet bërë online ose në e-mail tonë kinema@cineplexx.al